:ระกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 (แก้ไขรายละเอียดห้องสอบ)ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยในวันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41/ ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 (รายละเอียด1)(รายละเอียด2)/แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษาตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ที่ ศธ 04271/ว 907 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557เนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / แจ้งโอนเงินตกเบิกอัตราจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.2556 โอนเงินวันที่ 22 มกราคม 2557 (รายละเอียด1)(รายละเอียด2)(รายละเอียด3)(รายละเอียด4)(รายละเอียด5) /แจ้งทุกโรงเรียนเอกสารที่ส่งไปทางระบบ E-Office สพฐ นั้น หากเปิดดาวน์โหลดเอกสารไม่ได้ให้โรงเรียนเปิดในระบบ E-Office เดิมของสพม.41 ควบคู่ไปก่อน